Chi tiết hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ năm 2021

Nghị định 102/2017/NĐ-CP đã quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ. Ảnh: TTXVN
Nghị định 102/2017/NĐ-CP đã quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ. Ảnh: TTXVN
Nghị định 102/2017/NĐ-CP đã quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ. Ảnh: TTXVN
Lên top