Chi tiết hồ sơ, thủ tục cấp sổ đỏ cho đất thừa kế

Người thừa kế nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo hình thức di chúc hoặc theo pháp luật. Ảnh: LĐO
Người thừa kế nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo hình thức di chúc hoặc theo pháp luật. Ảnh: LĐO
Người thừa kế nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo hình thức di chúc hoặc theo pháp luật. Ảnh: LĐO
Lên top