Chi phí “đội vốn”, giá nhà khó giảm

Pháp lý ách tắc khiến dự án bị ngâm quá lâu sẽ góp phần khiến giá bán nhà tăng cao. Ảnh: Gia Miêu
Pháp lý ách tắc khiến dự án bị ngâm quá lâu sẽ góp phần khiến giá bán nhà tăng cao. Ảnh: Gia Miêu
Pháp lý ách tắc khiến dự án bị ngâm quá lâu sẽ góp phần khiến giá bán nhà tăng cao. Ảnh: Gia Miêu
Lên top