Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chi hơn 700 tỉ đồng mở rộng đường vào cảng biển