Chỉ có cò mồi, cò đất là "kẻ thắng" trong các cơn sốt đất

Lao vào cơn sốt đất, khách hàng chịu nhiều rủi ro. Ảnh: CN
Lao vào cơn sốt đất, khách hàng chịu nhiều rủi ro. Ảnh: CN
Lao vào cơn sốt đất, khách hàng chịu nhiều rủi ro. Ảnh: CN
Lên top