Chạy đua theo “sốt ảo" giá đất nền có thể đổ vỡ bất động sản

Hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương có nhiều nguyên nhân khác nhau. Ảnh Cao Nguyên.
Hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương có nhiều nguyên nhân khác nhau. Ảnh Cao Nguyên.
Hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương có nhiều nguyên nhân khác nhau. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top