Chất sống mới của người Hà Nội tinh tế

Hà Nội cổ - nơi giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển tinh tế và nếp sống thời thượng. Ảnh PH
Hà Nội cổ - nơi giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển tinh tế và nếp sống thời thượng. Ảnh PH
Hà Nội cổ - nơi giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển tinh tế và nếp sống thời thượng. Ảnh PH
Lên top