Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chán phố đông, giới nhà giàu Hà Thành tìm nơi nghỉ dưỡng