Chậm trễ tháo dỡ 8B Lê Trực: UBND quận Ba Đình chưa quyết liệt triển khai

Công trình 8B Lê Trực sau 4 năm chậm trễ tháo dỡ. Ảnh: Hoài Anh
Công trình 8B Lê Trực sau 4 năm chậm trễ tháo dỡ. Ảnh: Hoài Anh
Công trình 8B Lê Trực sau 4 năm chậm trễ tháo dỡ. Ảnh: Hoài Anh
Lên top