Chậm trễ cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội

Việc cải tạo chung cư cũ luôn là vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của xã hội. Ảnh: Tùng Giang
Việc cải tạo chung cư cũ luôn là vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của xã hội. Ảnh: Tùng Giang
Việc cải tạo chung cư cũ luôn là vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của xã hội. Ảnh: Tùng Giang
Lên top