Chậm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng: Mất cơ hội thu hút FDI

Việc kiểm kê đất đai cấp xã năm 2019 còn chậm, trong khi ở nhiều nơi hiện trạng đất đai không ngừng biến động (ảnh minh họa).
Việc kiểm kê đất đai cấp xã năm 2019 còn chậm, trong khi ở nhiều nơi hiện trạng đất đai không ngừng biến động (ảnh minh họa).
Việc kiểm kê đất đai cấp xã năm 2019 còn chậm, trong khi ở nhiều nơi hiện trạng đất đai không ngừng biến động (ảnh minh họa).
Lên top