Chậm cấp giấy phép xây dựng: UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa là bãi đất trống, cây cối mọc um tùm. Ảnh: N.B
Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa là bãi đất trống, cây cối mọc um tùm. Ảnh: N.B
Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa là bãi đất trống, cây cối mọc um tùm. Ảnh: N.B
Lên top