Cenland sẽ chi trả cổ tức năm 2019 ở mức 10%

Đại hội cổ đông năm 2020 Công ty CP Bất Động Sản Thế Kỷ (Cenland- CRE). Nguồn: Cenland
Đại hội cổ đông năm 2020 Công ty CP Bất Động Sản Thế Kỷ (Cenland- CRE). Nguồn: Cenland
Đại hội cổ đông năm 2020 Công ty CP Bất Động Sản Thế Kỷ (Cenland- CRE). Nguồn: Cenland
Lên top