CBRE thành lập bộ phận dịch vụ khách sạn tại Việt Nam

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.