CBRE: Giới đầu cơ mặt bằng văn phòng hưởng lợi từ thương chiến Mỹ - Trung

Công ty sản xuất và logistics nước ngoài tìm kiếm mặt bằng văn phòng để dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ảnh: T.DUY
Công ty sản xuất và logistics nước ngoài tìm kiếm mặt bằng văn phòng để dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ảnh: T.DUY
Công ty sản xuất và logistics nước ngoài tìm kiếm mặt bằng văn phòng để dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ảnh: T.DUY
Lên top