Cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sắp thông xe

Lên top