Cập nhật thông tin gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất 2021

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP đã quy định về trình tự, thủ tục gia hạn tiền thuế. Ảnh: TTXVN
Nghị định số 52/2021/NĐ-CP đã quy định về trình tự, thủ tục gia hạn tiền thuế. Ảnh: TTXVN
Nghị định số 52/2021/NĐ-CP đã quy định về trình tự, thủ tục gia hạn tiền thuế. Ảnh: TTXVN
Lên top