Cập nhật bảng giá đất mới nhất của 11 tỉnh phía bắc

Khương Duy (T/H) |

Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định rõ bảng giá đất và giá đất cụ thể. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất xem xét, trường hợp có chênh lệch lớn về giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bên cạnh đó, việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Giai đoạn 2020 - 2024, bảng giá đất đã được ban hành. Dưới đây là các quyết định quy định bảng giá đất của 11 tỉnh thành phía bắc, bạn đọc có thể tìm hiểu:

Bắc Giang

Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 10.12.2021 thông qua bảng giá đất giai đoạn 2022-2024 tỉnh Bắc Giang.

Thái Nguyên

- Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND ngày 11.12.2019 thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Quyết định 46/2019/QĐ-UBND ngày 20.12.2019 quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sửa đổi tại Quyết định 24/2020/QĐ-UBND ngày 30.10.2020).

Quảng Ninh

- Nghị quyết 225/2019/NQ-HĐND về thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 1.1.2020 đến 31.12.2024 (được sửa đổi tại Nghị quyết 242/2020/NQ-HĐND ngày 31.3.2020 và Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND ngày 9.12.2022).

- Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 27.12.2019 quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 1.1.2020 đến 31.12.2024 (được sửa đổi tại Quyết định 11/2022/QĐ-UBND ngày 15.3.2022, Quyết định 11/2020/QĐ-UBND ngày 23.4.2020 và Quyết định 34/2020/QĐ-UBND ngày 19.10.2020).

Yên Bái

- Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND ngày 29.11.2019 thông qua quy định Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 30.12.2019 quy định bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái (được sửa đổi tại Quyết định 36/2021/QĐ-UBND ngày 20.12.2021 và Quyết định 13/2020/QĐ-UBND ngày 10.8.2020).

Bắc Kạn

- Quyết định 06/2020/QĐ-UBND ngày 1.7.2020 về bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020–2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 51/2022/QĐ-UBND ngày 20.12.2022).

Phú Thọ

- Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND ngày 14.12.2019 thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020-2024) (được sửa đổi tại Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021.

- Quyết định 20/2019/QĐ-UBND ngày 18.12.2019 quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020-2024) (được sửa đổi tại Quyết định 27/2021/QĐ-UBND ngày 21.12.2021.

Lạng Sơn

- Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND ngày 10.12.2019 thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020–2024 (được sửa đổi tại Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND ngày 3.2.2021).

- Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ngày 20.12.2019 về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024 (được sửa đổi tại Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 9.3.2021 và Quyết định 36/2021/QĐ-UBND ngày 23.12.2021) và các văn bản này được sửa đổi bổ sung tại Quyết định 40/2022/QĐ-UBND ngày 23.12.2022.

Hà Giang

- Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND ngày 11.12.2019 thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020-2024.

- Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 20.12.2019 về bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024.

Lào Cai

- Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND ngày 6.12.2019 về bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai (được sửa đổi tại Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 12.6.2020 và Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 4.12.2020).

- Quyết định 56/2019/QĐ-UBND ngày 31.12.2019 Quy định về Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai (được sửa đổi tại Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 8.6.2020 và Quyết định 35/2020/QĐ-UBND ngày 22.12.2020).

Cao Bằng

- Nghị quyết 33/2019/NQ-HĐND ngày 11.12.2019 thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (được sửa đổi tại Nghị quyết 58/2021/NQ-HĐND ngày 29.7.2021).

- Quyết định 28/2021/QĐ- UBND ngày 15.10.2021 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tuyên Quang

- Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND ngày 11.12.2019 thông qua Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (được sửa đổi tại Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND ngày 20.12.2021).

Khương Duy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Sẽ rà soát quy định về bảng giá đất sát giá thị trường

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, bảng giá đất đầu tiên và dự kiến xong trước ngày 31.12.2025. Sau đó, hàng năm sẽ cập nhật thay đổi dựa theo bảng giá này.

Ban hành bảng giá đất hàng năm sẽ khó khả thi

Bảo Chương |

Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ TN&MT về việc đề nghị không quy định ban hành bảng giá đất hàng năm mà nên ban hành bảng giá đất định kỳ 2-3 năm một lần trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Từ 2026 sẽ áp dụng bảng giá đất mới được xây dựng theo thị trường

PHẠM ĐÔNG |

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảng giá đất hiện hành vẫn được áp dụng đến hết năm 2025. Từ năm 2026 sẽ áp dụng bảng giá đất mới được xây dựng theo nguyên tắc thị trường.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Sẽ rà soát quy định về bảng giá đất sát giá thị trường

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, bảng giá đất đầu tiên và dự kiến xong trước ngày 31.12.2025. Sau đó, hàng năm sẽ cập nhật thay đổi dựa theo bảng giá này.

Ban hành bảng giá đất hàng năm sẽ khó khả thi

Bảo Chương |

Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ TN&MT về việc đề nghị không quy định ban hành bảng giá đất hàng năm mà nên ban hành bảng giá đất định kỳ 2-3 năm một lần trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Từ 2026 sẽ áp dụng bảng giá đất mới được xây dựng theo thị trường

PHẠM ĐÔNG |

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảng giá đất hiện hành vẫn được áp dụng đến hết năm 2025. Từ năm 2026 sẽ áp dụng bảng giá đất mới được xây dựng theo nguyên tắc thị trường.