Cấp giấy phép xây dựng chậm tại Nha Trang, Khánh Hòa: Người dân lẫn chủ đầu tư dự án bức xúc

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa là bãi đất trống, cây cối mọc um tùm. Ảnh: N.B
Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa là bãi đất trống, cây cối mọc um tùm. Ảnh: N.B
Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa là bãi đất trống, cây cối mọc um tùm. Ảnh: N.B
Lên top