Cao ốc 39 tầng Imperium Town Nha Trang chưa có giấy phép vẫn thi công

Nhiều nhân viên nhà thầu thi công Ngũ Thường đang làm việc bên trong dự án Imperium Town Nha Trang. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều nhân viên nhà thầu thi công Ngũ Thường đang làm việc bên trong dự án Imperium Town Nha Trang. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều nhân viên nhà thầu thi công Ngũ Thường đang làm việc bên trong dự án Imperium Town Nha Trang. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top