Cảnh báo tránh "mất oan" tiền cọc khi mua chung cư

Khách hàng cần phải cẩn thận trước khi đặt tiền cọc mua chung cư. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Khách hàng cần phải cẩn thận trước khi đặt tiền cọc mua chung cư. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Khách hàng cần phải cẩn thận trước khi đặt tiền cọc mua chung cư. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Lên top