Cảnh báo sốt đất ảo ven các khu công nghiệp ở Bắc Giang

"Cò" đất tràn ra đường, mời chào đầu tư bất động sản ở xã Nội Hoàng (Yên Dũng, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn
"Cò" đất tràn ra đường, mời chào đầu tư bất động sản ở xã Nội Hoàng (Yên Dũng, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn
"Cò" đất tràn ra đường, mời chào đầu tư bất động sản ở xã Nội Hoàng (Yên Dũng, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn
Lên top