Cảnh báo sốt đất ảo ăn theo dự kiến đề án sân bay tại Bình Phước

Những ngày qua, nhiều người từ các nơi đổ về Bình Phước tìm hiểu mua đất sau khi có thông tin dự kiến tỉnh này lập đề án quy hoạch sân bay lưỡng dụng.  Ảnh: Dương Bình
Những ngày qua, nhiều người từ các nơi đổ về Bình Phước tìm hiểu mua đất sau khi có thông tin dự kiến tỉnh này lập đề án quy hoạch sân bay lưỡng dụng. Ảnh: Dương Bình
Những ngày qua, nhiều người từ các nơi đổ về Bình Phước tìm hiểu mua đất sau khi có thông tin dự kiến tỉnh này lập đề án quy hoạch sân bay lưỡng dụng. Ảnh: Dương Bình
Lên top