Cảnh báo rủi ro khi tỉ lệ phát hành trái phiếu không tài sản đảm bảo tăng

Khát vốn, các doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh phát hành trái phiếu. Ảnh: Gia Miêu
Khát vốn, các doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh phát hành trái phiếu. Ảnh: Gia Miêu
Khát vốn, các doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh phát hành trái phiếu. Ảnh: Gia Miêu
Lên top