Cẩn trọng mắc bẫy giao dịch “chui” tại một số dự án bất động sản ở Hà Nội

Nhiều dự án vẫn là nơi để thả bò của người dân. Ảnh: Cao Nguyên
Nhiều dự án vẫn là nơi để thả bò của người dân. Ảnh: Cao Nguyên
Nhiều dự án vẫn là nơi để thả bò của người dân. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top