Cần thực hiện bản án phúc thẩm, xử nghiêm những tố cáo sai trái, bịa đặt