Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần thực hiện bản án phúc thẩm, xử nghiêm những tố cáo sai trái, bịa đặt