Cần tháo “nút thắt” quy định 100% chủ sở hữu đồng ý mới phá dỡ chung cư cũ

Quá nhiều vướng mắc về chính sách trong việc tháo dỡ chung cư cũ. Ảnh: Gia Miêu
Quá nhiều vướng mắc về chính sách trong việc tháo dỡ chung cư cũ. Ảnh: Gia Miêu
Quá nhiều vướng mắc về chính sách trong việc tháo dỡ chung cư cũ. Ảnh: Gia Miêu
Lên top