Doanh nghiệp bất động sản đua phát hành lãi suất trái phiếu “khủng”:

Cần thận trọng với rủi ro thanh khoản

Việc doanh nghiệp bất động sản ồ ạt phát hành trái phiếu lãi suất khủng cần được giám sát tránh những rủi ro về thanh khoản cho nhà đầu tư. Ảnh: PV
Việc doanh nghiệp bất động sản ồ ạt phát hành trái phiếu lãi suất khủng cần được giám sát tránh những rủi ro về thanh khoản cho nhà đầu tư. Ảnh: PV
Việc doanh nghiệp bất động sản ồ ạt phát hành trái phiếu lãi suất khủng cần được giám sát tránh những rủi ro về thanh khoản cho nhà đầu tư. Ảnh: PV
Lên top