“Căn hộ vài chục m2” thì hiếm, “vài m2” mua được căn hộ thì nhiều

Căn hộ nhà ở xã hội ngày càng hiếm. Ảnh chụp một dự án căn hộ nhà ở xã hội tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy.
Căn hộ nhà ở xã hội ngày càng hiếm. Ảnh chụp một dự án căn hộ nhà ở xã hội tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy.
Căn hộ nhà ở xã hội ngày càng hiếm. Ảnh chụp một dự án căn hộ nhà ở xã hội tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy.
Lên top