Căn hộ thương mại diện tích 25m2 sắp được “khai sinh”

Bộ Xây dựng cho phép xây căn hộ tối thiếu 25m2. (ảnh minh họa).
Bộ Xây dựng cho phép xây căn hộ tối thiếu 25m2. (ảnh minh họa).
Bộ Xây dựng cho phép xây căn hộ tối thiếu 25m2. (ảnh minh họa).
Lên top