Căn hộ nghỉ dưỡng dát vàng khiến nhà đầu tư điên đảo