Căn hộ kinh doanh dịch vụ Airbnb thuộc diện bị cấm?

Một căn hộ cho thuê. Ảnh: Thế Lâm.
Một căn hộ cho thuê. Ảnh: Thế Lâm.
Một căn hộ cho thuê. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top