Căn hộ 3,2 triệu USD của "tình đầu quốc dân" Suzy

Căn hộ đắt đỏ của "tình đầu quốc dân" Suzy. Ảnh: Xinhua.
Căn hộ đắt đỏ của "tình đầu quốc dân" Suzy. Ảnh: Xinhua.
Căn hộ đắt đỏ của "tình đầu quốc dân" Suzy. Ảnh: Xinhua.
Lên top