Sau Cocobay Đà Nẵng "vỡ trận":

Cần hiểu đúng, có hành lang pháp lý cho Condotel

Nhiều ý kiến cho rằng, việc vỡ trận cam kết lợi nhuận tại Cocobay Đà Nẵng chỉ là cá biệt. Ảnh: T.C
Nhiều ý kiến cho rằng, việc vỡ trận cam kết lợi nhuận tại Cocobay Đà Nẵng chỉ là cá biệt. Ảnh: T.C
Nhiều ý kiến cho rằng, việc vỡ trận cam kết lợi nhuận tại Cocobay Đà Nẵng chỉ là cá biệt. Ảnh: T.C
Lên top