Cận cảnh: Resort, homestay xâm hại vùng lõi di sản Tràng An

Công trình xây dựng mọc lên giữa lõi di sản Tràng An
Công trình xây dựng mọc lên giữa lõi di sản Tràng An
Công trình xây dựng mọc lên giữa lõi di sản Tràng An
Lên top