Cận cảnh cuộc sống điền viên của NS Giang Còi trong nhà vườn rộng 10.000m2

Nhà vườn nhiều cây trái của Giang còi. Ảnh: Cắt clip, NSCC
Nhà vườn nhiều cây trái của Giang còi. Ảnh: Cắt clip, NSCC
Nhà vườn nhiều cây trái của Giang còi. Ảnh: Cắt clip, NSCC
Lên top