Cam kết lợi nhuận 8-12%/năm chỉ là “hứa hão”

Thông tin dự án Cocobay Đà Nẵng không thực hiện cam kết trả lợi nhuận 12%/năm gây rúng động giới đầu tư. Ảnh: V.GIANG
Thông tin dự án Cocobay Đà Nẵng không thực hiện cam kết trả lợi nhuận 12%/năm gây rúng động giới đầu tư. Ảnh: V.GIANG
Thông tin dự án Cocobay Đà Nẵng không thực hiện cam kết trả lợi nhuận 12%/năm gây rúng động giới đầu tư. Ảnh: V.GIANG
Lên top