Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Cải tạo 3 tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ