Cách xử lý với hành vi cố tình xây nhà trên đất người khác

Xây nhà trên đất người khác (lấn chiếm đất đai) gây ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của người khác, trật tự an toàn xã hội cũng như tạo tiền lệ xấu cho người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Phan Anh
Xây nhà trên đất người khác (lấn chiếm đất đai) gây ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của người khác, trật tự an toàn xã hội cũng như tạo tiền lệ xấu cho người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Phan Anh
Xây nhà trên đất người khác (lấn chiếm đất đai) gây ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của người khác, trật tự an toàn xã hội cũng như tạo tiền lệ xấu cho người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Phan Anh
Lên top