Cách phân biệt lô đất và thửa đất

Lô đất khác gì với thửa đất? Ảnh: Gia Miêu
Lô đất khác gì với thửa đất? Ảnh: Gia Miêu
Lô đất khác gì với thửa đất? Ảnh: Gia Miêu
Lên top