Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các nhà bán lẻ tìm kiếm cơ hội từ thị trường châu Á