Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các khu đô thị mới tại Hà Nội trước trận mưa: Càng xây, càng lụt!