Xã cho mượn đất công không đúng thẩm quyền, quy định:

Cả xã và huyện nói không liên quan!

Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa vẫn sử dụng đất cho mượn không đúng quy định dù đã hết thời hạn cho mượn.Ảnh: X.H
Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa vẫn sử dụng đất cho mượn không đúng quy định dù đã hết thời hạn cho mượn.Ảnh: X.H
Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa vẫn sử dụng đất cho mượn không đúng quy định dù đã hết thời hạn cho mượn.Ảnh: X.H
Lên top