Cà Mau: Ngồi nhà sẽ biết giá từng thửa đất khắp tỉnh

Sở Tài nguyên Môi trường vận hành thử nghiệm phần mền tra cứu quy hoạch và giá đất. Ảnh: Chụp màng hình
Sở Tài nguyên Môi trường vận hành thử nghiệm phần mền tra cứu quy hoạch và giá đất. Ảnh: Chụp màng hình
Sở Tài nguyên Môi trường vận hành thử nghiệm phần mền tra cứu quy hoạch và giá đất. Ảnh: Chụp màng hình
Lên top