XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VỆ TINH ĐỂ GIÃN DÂN NỘI ĐÔ HÀ NỘI:

Cả 5 đô thị vệ tinh gần như bất động

Đô thị vệ tinh Hoà Lạc được xem là đô thị phát triển nhất trong 5 đô thị vệ tinh, tuy nhiên tỉ lệ xây dựng mới chỉ chiếm trên 20%. Ảnh: GIANG HUY
Đô thị vệ tinh Hoà Lạc được xem là đô thị phát triển nhất trong 5 đô thị vệ tinh, tuy nhiên tỉ lệ xây dựng mới chỉ chiếm trên 20%. Ảnh: GIANG HUY
Đô thị vệ tinh Hoà Lạc được xem là đô thị phát triển nhất trong 5 đô thị vệ tinh, tuy nhiên tỉ lệ xây dựng mới chỉ chiếm trên 20%. Ảnh: GIANG HUY
Lên top