Buông lỏng quản lý đất đai, Chủ tịch huyện UBND Ba Vì bị yêu cầu kiểm điểm

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm điểm ông Bạch Công Tiến. Ảnh: L.NA
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm điểm ông Bạch Công Tiến. Ảnh: L.NA
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm điểm ông Bạch Công Tiến. Ảnh: L.NA
Lên top