Bức xúc vì đất hương hỏa không tranh chấp vẫn “treo” cấp sổ đỏ

Vợ chồng ông Lưu bức xúc vì sắp hết đời người rồi vẫn chưa được cấp bìa đỏ cho mảnh đất ở hương hỏa của gia đình. Ảnh: Trần Tuấn.
Vợ chồng ông Lưu bức xúc vì sắp hết đời người rồi vẫn chưa được cấp bìa đỏ cho mảnh đất ở hương hỏa của gia đình. Ảnh: Trần Tuấn.
Vợ chồng ông Lưu bức xúc vì sắp hết đời người rồi vẫn chưa được cấp bìa đỏ cho mảnh đất ở hương hỏa của gia đình. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top