“Bỏng tay” với giá bán căn hộ ở TPHCM

Mặt bằng giá căn hộ ở TPHCM vẫn tăng mạnh vượt xa tấm với của người thu nhập thấp. Ảnh: Bảo Chương
Mặt bằng giá căn hộ ở TPHCM vẫn tăng mạnh vượt xa tấm với của người thu nhập thấp. Ảnh: Bảo Chương
Mặt bằng giá căn hộ ở TPHCM vẫn tăng mạnh vượt xa tấm với của người thu nhập thấp. Ảnh: Bảo Chương
Lên top