Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn công trình

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về bồi thường thiệt hại với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn. Ảnh minh họa: Phan Anh
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về bồi thường thiệt hại với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn. Ảnh minh họa: Phan Anh
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về bồi thường thiệt hại với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn. Ảnh minh họa: Phan Anh
Lên top