Bồi thường đất nông nghiệp giá quá… bèo!

Tuyến đường Tô Ký nhưng đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư được bồi thường rất thấp.  Ảnh: LƯU ĐỨC
Tuyến đường Tô Ký nhưng đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư được bồi thường rất thấp. Ảnh: LƯU ĐỨC
Tuyến đường Tô Ký nhưng đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư được bồi thường rất thấp. Ảnh: LƯU ĐỨC
Lên top